රන්සුර..: බහුබූත

~~~~~~~එක් පෙති මලක් විය නුබ මගෙ අත් දෙකට, නෙලා නොගත්තේ මගෙ බෝසත් කමට ~~~~~~~~
Subscribe Twitter

බහුබූත

මේ පිටුවට මම දාන්න හිතන් ඉන්නෙ එක එක පිස්සු අදහස් ටිකක්. අමුතු අමුතු දේවල් වලට හැමෝම කැමතිනෙ. ඉතින් මේ පිටුවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නව..
~~ඉතිරි ටිකත් කියවන්න..

දැන්වීම්....

AD DESCRIPTION
AD DESCRIPTION
AD DESCRIPTION
AD DESCRIPTION