සිහිනේ සිහිනෙන් ආ මල් මාලතියේ.... |රන්සුර..

~~~~~~~එක් පෙති මලක් විය නුබ මගෙ අත් දෙකට, නෙලා නොගත්තේ මගෙ බෝසත් කමට ~~~~~~~~
Subscribe Twitter

Wednesday, May 19, 2010

සිහිනේ සිහිනෙන් ආ මල් මාලතියේ....ගොඩක් කාලෙකින් මොනව හරි ලියන්න කියල හිතුනත්, හිතට කිසිම අදහසක් එන්නෙ නැහැ. ඒ මොකද දන්නෙ නෑ. ඉතින් මම මේ ගැන කල්පනා කර කර ඉන්නකොට සින්දුවක් ඇහුන, ඒ සින්දුවට හිත ටිකක් ඇදිල ගියා. ඉතින් ඒ සින්දුව ඔයාලටත් අහන්න දාන්න ඕනා කියල හිතුනා. රස විඳලම බලන්නකො..

ඔයාලත් කැමතිනම්
ප්‍රතිචාරයක් දාල යන්න..

4 ප්‍රතිචාරයක් දාලම යමුකො..:

ඔයාලගේ අදහස් තමයි මට වටින්නේ....

:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j   :k   :l   :m   :n   :o   :p   :q   :r   :s   :t

දැන්වීම්....

AD DESCRIPTION
AD DESCRIPTION
AD DESCRIPTION
AD DESCRIPTION